Strukturirani proizvodi

Strukturirani proizvodi

 

Odabir vrste ulaganja mora biti razborit, ali uz tržišta na vrhuncu, može biti iznimno zahtjevan i težak. Uz pravi strukturirani proizvod koji ima unaprijed definirane uvjete ulaganja, prednosti i rizike, taj je odabir moguće olakšati. Investicijski certifikat, čiji su mehanizmi prilagođeni različitim tržišnim uvjetima, može ostvariti prinos čak i kada tržišta stagniraju ili su u padu.  

 

Strukturirani proizvodi

Bonus

Rok ulaganja

24-60 mjeseci.

Prinos

Isplata fiksne kamate.

Zaštita

Zaštita kapitala (barijera): Djelomično štiti ulaganje i prikazuje koliko maksimalno podloga strukturiranog proizvoda može pasti, kako bi investicija ulagatelja ostala zaštićena.

Posebne značajke

Unaprijed definiran prinos koji se postiže i u slučaju pada imovine koja je u podlozi strukturiranog proizvoda. U određenim okolnostima, ovaj oblik ulaganja može nositi manji rizik nego izravno ulaganje u instrumente koji su u podlozi.  

Express

Rok ulaganja

36-60 mjeseci.

Prinos

Jednokratna isplata kamate uz mogućnost prijevremenog dospijeća.

Zaštita

Zaštita kapitala (barijera): Djelomično štiti ulaganje i prikazuje koliko maksimalno podloga strukturiranog proizvoda može pasti, kako bi investicija ulagatelja ostala zaštićena.

Posebne značajke

Ulaganje koje tijekom trajanja nudi mogućnost prijevremenog dospijeća, na unaprijed definirani datum (godišnji datum vrednovanja).

Reverse Convertible Bonds

Rok ulaganja

12-24 mjeseca.

Prinos

Isplata fiksne kamate.

Zaštita

Zaštita kapitala (barijera): Djelomično štiti ulaganje i prikazuje koliko maksimalno podloga strukturiranog proizvoda može pasti, kako bi investicija ulagatelja ostala zaštićena.

Posebne značajke

Kombinacija aktraktive i fiksne kamatne stope u kratkom razdoblju. Mogućnost fizičke isporuke imovine koja je u podlozi strukturiranog proizvoda, u slučaju najgoreg scenarija.

Twin-Win

Rok ulaganja

12-24 mjeseca.

Prinos

Jednokratna isplata.

Zaštita

Zaštita kapitala (barijera): Djelomično štiti ulaganje i prikazuje koliko maksimalno podloga strukturiranog proizvoda može pasti, kako bi investicija ulagatelja ostala zaštićena.

Posebne značajke

Dobit (potencijalni prinos) moguće je ostvariti čak i u slučaju blagog pada. Primjer: 30% pada podloge = 30% dobiti.

Ladder

Rok ulaganja

24-36 mjeseci.

Prinos

Jednoktratna isplata.

Zaštita

Visoka zaštita uloženih sredstava. Ulagatelji su sigurni da će ostvariti određeni postotak prinosa bez obzira na to koliko padnu tržišta.

Posebne značajke

Tri su moguća scenarija. Idealan scenarij: imovina koja je uz podlozi strukturiranog proizvoda raste i ulagatelj ostvaruje visoki prinos. Pozitivan scenarij: imovina koja je u podlozi blago opada, ulagatelj i dalje ostvaruje određeni prinos. Negativan scenarij: imovina koja je u podlozi strukturiranog proizvoda značajno pada, tada se aktivira mehanizam zaštite kapitala.

Talisman

Rok ulaganja

36-60 mjeseci.

Prinos

Neograničen.

Zaštita

Visoka zaštita uloženih sredstava. Ulagatelji su sigurni da će ostvariti određeni postotak prinosa bez obzira na to koliko padnu tržišta.

Posebne značajke

Nevažno je raste li ili pada vrijednost imovine koja je u podlozi strukturiranog proizvoda. Što su fluktuacije na tržištu veće, veća je i dobit.

Zanima li vas više?